Thơ Vật lý vui

Thơ tình Vật lý 9

Dòng điện dịch làm chúng ta gặp nhau
Bởi biến thiên của điện trường hai đầu
Em có lúc âu sầu hay áy náy…
Bởi vì anh là 1 điện trường xoáy
Chẳng có khởi đầu, kết thúc anh ơi !!
Và có thể do chuyển dời dao động
Làm sóng ngang sóng dọc khác phương truyền
Chuyện tình mình là một khúc giao duyên
Chỉ giao thoa khi gặp miền đất rộng
Cả hai sóng truyền được trong chất lỏng
Nhưng lực đàn hồi chẳng thể làm thay đổi …
Phương truyền dao động sóng anh ơi!!
Tình yêu ta vẫn mãi tuyệt vời..

Anh và em như mạch điện xoay chiều
Đoạn mạch RLC ko phân nhánh
Cuộn cảm, tụ điện được sánh ngang hàng
khi có dòng điện “ngang tàng” đi qua
Tụ điện như khóa K, cản trở hoàn toàn
Làm độ sáng bóng đèn ko còn nữa
Và đành rằng em phải thất hứa…
Quang phổ liên tục chẳng thể như xưa
Ko dải mà đỏ lam chàm tím
Bởi anh là chất khí bay hơi
Còn em là một nguyên tố mới
Có lẽ nào đảo vạch được anh ơi !!??

Chúng ta xa nhau mãi nhớ nhau nhiều
Chính bước sóng là khoảng cách tình yêu
Tử ngoại ,hồng ngoại nhiều hơn khả kiến
Sóng vô tuyến điện và cả gama
Nếu anh la bêta đứng đợi
Bêta cộng sánh với bêta trừ
Bêta cộng rất ư là hiếm!
Và nghiễm nhiên ấy chính là em

Xem thêm:  Thơ tình Vật lý 2