Câu hỏi vật lý vui

Vì sao đồng hồ đặt bên cạnh nam châm thì chạy không chính xac nữa?

Đáp án: Đồng hồ do nhiều thứ kim loại chế thành, trong số đó có kim loại dễ bị ảnh hưởng của nam châm, bị từ hóa nên đồng hồ chạy không còn đúng nữa.

Xem thêm:  Tại sao thả trái dưa hấu vào nước thì trái dưa hấu lại nổi?