Câu hỏi vật lý vui

Vì sao giọt nước rơi vào chảo mỡ đang sôi lại nổ tung tóe?

Đáp án: Nước sôi ở nhiệt độ 1000C, khi rán thức ăn, mỡ sôi ở nhiệt độ khoảng từ 1600C đến 2000C. Khi có vài giọt nước vào chảo mỡ, lập tức nước biến thành thể khí. Do thể tích nước biến đổi rất nhanh nên làm cho dầu bắn tung tóe kèm theo tiếng nổ xèo xèo.